Brann og Vadmyra bidrar til spennende masterprosjekt

Brann og Vadmyra bidrar til spennende masterprosjekt
Seks spillere fra Vadmyra Kvinner og Vadmyra Menn Senior 3 stilte opp som fokusgruppe i et spennende masterprosjekt.
Masterstudent Tommy Bjorøy ved Høyskolen Kristiania, som selv er tidligere Loddefjord-spiller, utforsker hvordan en toppklubb som Brann kan friste unge voksne til å ta turen til stadion.

Brann var ikke snauere enn at de stilte opp med stadion, og omvisning, for at fokusgruppen og studenten kunne utføre jobben. Kvinnelagets trener Mario Enrique Rojas Oyarce var ikke vanskelig å be når spørsmålet om laget kunne stille med tre spillere.

Fokusgruppe fungerer slik at studenten stiller de relevante spørsmål, som er til hjelp for en eller flere problemstillinger i masteroppgaven.
Kontakt oss
Vadmyra Idrettslag Fotball
Leder hovedstyret
Baptist Emiliyanus

Leder fotball
Geir Skogvang

Leder håndball
Stig Aukan